scroll voor meer
"It doesn't get any easier, you just get faster"

Greg Lemond
WELKOM BIJ

HIER FACILITY MANAGEMENT & ADVIES

Hier facility managment & advies staat voor een integrale benadering van het facilitaire werkveld. Wij zijn gedreven om het verschil te maken door waardevolle en zichtbare resultaten te realiseren. Wij staan voor een overtuigende vertaalslag van visie naar realiteit en helpen onze klanten bij vraag stukken, op het gebied van organisatie- ontwikkeling, procesoptimalisatie, projectmanagement, interim-management.

Door onze ruime ervaring kennen wij de facilitaire markt goed. Het is onze drive om er met facilitaire professionaliteit en adviezen voor te zorgen dat onze opdrachtgevers zich optimaal kunnen richten op hún kerntaken. Wij geloven in permanente ontwikkeling vanuit klant focus. Zo leveren wij een structurele bijdrage aan het verbeteren van de prestaties van organisaties.
Onze kernwaarden zijn integriteit als basis voor vertrouwen, betrokkenheid om te begrijpen en voelen wat iemand werkelijk drijft en doortastend door op een uitdagende wijze transparante keuzes voor te leggen.

Onze diensten toegelicht


Interim management

U hebt op tijdelijke basis behoefte aan extra inzet voor projecten , specifieke expertise of vervanging tijdens afwezigheid van een van uw medewerkers.

Door onze grote kennis en ervaring kunnen wij snel schakelen. Na inventarisatie van uw vraag kunnen wij zowel op tactisch als strategisch niveau een passend aanbod doen.

Project Management

U wilt uw facilitaire organisatie optimaliseren, professionaliseren of reorganiseren. Daarbij realiseert u zich dat de dagelijkse praktijk gewoon door gaat (tijdens de verbouwing blijft de winkel open). Wij kijken samen met u hoe uw facilitaire organisatie is ingericht en of dit u in staat stelt uw doelen te realiseren.

Vanuit onze jarenlange ervaring kunnen wij u ondersteunen bij het bepalen van de gewenste veranderingen en de implementatie hiervan. Graag gaan wij met u in gesprek over hoe deze twee elementen naar onze overtuiging onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden.

(out)sourcing

U realiseert zich dat een zorgvuldig uitgevoerd sourcingstraject bij draagt aan het behalen van het beste resultaat. Zodoende selecteert u de leverancier die past bij uw organisatie en de beste prijs/kwaliteit levert. Bovendien beschouwt u de gunning als het startpunt van een partnership waardoor verdere ontwikkeling en verbetering mogelijk wordt.

Wij treden op als sparringpartner, adviseur en procesbegeleider om samen met u het beste resultaat te realiseren.

Multi Service

Er zijn vanuit gebruikersoptiek veel raakvlakken tussen de verschillende diensten die op het terrein van Services worden geleverd (schoonmaak, handyman, vergaderservice, catering, automatenvoorzieningen, groenvoorziening, terreinonderhoud, receptie, etc). De facilitaire organisatie heeft nadrukkelijk een coördinerende rol bij het afstemmen hiervan. Dit biedt tevens kansen voor het bereiken van synergie.

Vanuit onze kennis en ervaring kunnen wij u ondersteunen bij het duiden en verzilveren van synergie waardoor kosten worden bespaard en de klanttevredenheid wordt verhoogd.

Performance- en contractmanagement

U wilt inzicht houden in de risico’s en kwaliteit van uitbestede facilitaire processen. U wilt kunnen bijsturen op de resultaten en gewenste ontwikkelingen en verbeteringen in gang zetten. Kortom: u wilt in control blijven, want u blijft verantwoordelijk.

Vanuit onze jarenlange kennis en ervaring met het managen van (uitbestede) facilitaire diensten en producten kunnen wij u ondersteunen met het monitoren van prestaties, het duiden van acties en het inrichten van performance- en contractmanagement.

Hospitality

U ziet hospitality als een aspect van facility management dat in belangrijke mate bijdraagt aan het welbevinden van gebruikers, medewerkers en gasten. Daardoor heeft het grote invloed op de klanttevredenheid en daarmee op de bedrijfsresultaten. Een integrale benadering is essentieel.

Wij helpen u met een frisse blik naar de geleverde diensten/producten te kijken vanuit het perspectief van de klant/gebruiker. Dit vereist dat de dialoog wordt aangegaan om met en van elkaar te leren. Wij zorgen voor een goede borging in de bedrijfsprocessen om betrouwbare en voorspelbare resultaten te leveren.

Huisvesting

Passende huisvesting ondersteunt uw medewerkers in hun dagelijks werk en is een belangrijk onderdeel van het imago van een organisatie. Deze fit tussen huisvesting en organisatie is aan verandering onderhevig onder invloed van organisatorische en maatschappelijke ontwikkelingen.

Wij kunnen u ondersteunen bij het bewaken en bereiken van deze fit door huisvestingsadvies, exploitatieadvies, inrichtingsadvies, bouwmanagement en verhuismanagement.

Documentmanagement

Binnen organisaties spelen zich veel documentaire processen af. Dit betreft zowel de creatie, bewerking als opslag van documenten. Dit wordt ondersteund middels diensten als repro, scannen, multifunctionele printers, postkamer, archief, mailingen, voorraadbeheer, etc.

Wij kunnen u ondersteunen bij het optimaal inrichten van deze processen en eventuele sourcing vraagstukken. Dit op basis van een gedegen analyse van de documentflow in uw organisatie.

 • Betrokkenheid maakt het verschil

Onze werkwijze

Permanente ontwikkeling vanuit klant focus

 • Klant

  Bij facilitaire dienstverlening staat de klant centraal . Een juiste afstemming tussen vraag en aanbod nu en in de toekomst is essentieel voor de waardering van de facilitaire organisatie.

 • Product

  Een toegesneden assortiment van facilitaire diensten en producten ondersteunt de primaire organisatie (klanten) in haar functioneren. Dit assortiment is marktconform en bevat keuzemogelijkheden.

 • Proces

  De maakbaarheid van diensten/producten bepaalt de hoogte van de kosten. Door procesmatig werken wordt een organisatie in staat gesteld marktconform te werken.

 • Resultaat

  Kwaliteit en kwantiteit bepalen het resultaat van de processen. Continue aandacht hiervoor geeft aangrijpingspunten voor verbetering en het toetsen van de fit tussen vraag en aanbod. Dit biedt een rationele basis voor periodieke afstemming met de klanten.

Referenties

Gerhard de Vries

Professional in Interim- Project- en Facility Management.

Beschikt over een brede werkervaring in diverse bedrijfssectoren, functies en rollen. Partner in organisatieontwikkeling.

Gedreven om het verschil te maken door waardevolle en zichtbare resultaten te realiseren. Naast gedegen analyse ook aandacht voor implementatie en borging.

Passie voor strategievorming, organisatieontwikkeling en verandermanagement. Gericht op het leveren van toegevoegde waarde door op een uitdagende wijze transparante keuzes voor te leggen.

Enthousiasme, openheid en betrokkenheid maken het mogelijk om middels samenwerking gedragen oplossingen te genereren die een structurele bijdrage leveren aan de prestaties van organisaties.

Contact

Waar kunt u ons vinden

Hier - Facility management & Advies

Fioringras 14 | 8935 BS Leeuwarden

© 2014 dehaancreative.nl